Støt Cross Cultures’ indsats i Ukraine

Støt vores indsatser i bunden af artiklen. Vi sætter stor pris på din hjælp.

*FOR ENGLISH BELOW*

Vi hos Cross Cultures er i dyb sorg over krigen i Ukraine. I Ukraine har vi kollegaer og partnere i Kyiv og otte regioner i Østukraine, samt syv regioner i det vestlige Ukraine, hvor der er ca. 1 million internt fordrevne flygtninge fra de krigsramte områder. 

Vores indsatser er finansieret af EU, SIDA og Common Goal og i de krigsramte områder fokuserer vi vores indsatser på at bringe nødhjælp til forældreløse børn, børnehjem og børnehospitaler i Ukraine og ukrainske flygtningebørn i Moldova.

Hvordan hjælper vi i Ukraine?
Finansieret af EU, SIDA og Common Goal uddeler vi nødhjælp til forældreløse børn, børnehjem og børnehospitaler i de krigsramte områder, samt psykosocial støtte til internt fordrevne børn i Ukraine og flygtningebørn i Moldova.

Ved at indbetale et beløb, i nedenstående box, bliver du medlem af Cross Cultures i et år, og du støtter vores indsatser for krigens ofre i Ukraine. Vi sætter stor pris på din hjælp!

 

Børn i et bombesikret rum i Ukraine - Støt Ukraine
Forældreløse børn i et bombesikret rum i Ukraine.

Støt vores indsatser i Ukraine

*Ved indbetaling bliver du automatisk medlem af Cross Cultures og støtter derved vores igangværende og fremtidige projekter.

ENGLISH

Support our efforts at the bottom of the article. We greatly appreciate your help.

We at Cross Cultures are in deep sorrow by the war in Ukraine. We do have colleagues and partners in Kyiv and eight regions in Eastern Ukraine, as well as seven regions in Western Ukraine where there are around 1 million internally displaced people from the war-affected areas. 

Our efforts are funded by the EU, SIDA and Common Goal. In the war-affected areas we do focus our efforts on bringing relief to orphans, orphanages and children’s hospitals in Ukraine and Ukrainian refugee children in Moldova.

How are we helping in Ukraine?

Funded by the EU, SIDA and Common Goal, we distribute emergency aid to orphans, orphanages and children’s hospitals in the war-affected areas, as well as psychosocial support to internally displaced children in Ukraine and refugee children in Moldova.

By making a payment, at the link below, you become a member of Cross Cultures for one year and you support our activities for the victims of war in Ukraine. We greatly appreciate your help!

 

Orphans in a shelter in Ukraine